آزمایشگاه های تخصصی عسل ایران

آزمایش عسل به عنوان اولین و آخرین معیار کیفیت سنجی عسل طبیعی امروزه بعد از سال ها کار علمی، تحقیقاتی و تبلیغاتی بین مصرف کنندگان جا افتاده است ولی خطاهای رایج موجود در آزمایشگاه های فراورده عسل باعث شده تا تولیدکنندگان، فعالان بازار این حوزه و در نهایت مصرف کنندگان دچار سرخوردگی شوند. از همین روی مجموعه عسل فروردین لیست آزمایشگاه های تخصصی عسل و فراورده های زنبور عسل را در سراسر کشور بعد از بررسی و تحقیق جمع آوری کرده است تا بهترین آزمایشگاه های آزمون کیفی عسل را معرفی کرده و در نهایت در بهبود کیفیت و سلامت عسل و بالا بردن سطح آگاهی عمومی در این حوزه قدم کوچکی برداشته باشد.

مهم ترین فاکتورها یا آزمون های کیفیت سنجی عسل شامل ساکارز (Sucrose)، پرولین (Proline)، دیاستاز کمی (Diastase)، نسبت فروکتوز به گلوگز (F/G) و هیدروکسی متیل فور فورال (HMF) می باشد. گفتنی است تفسیر برگه نهایی آزمایشگاه های عسل باید توسط متخصص و آنالیزور این حوزه انجام شود. علاوه بر این امروزه در دنیا آنالیز حسی عسل هم بسیار مورد توجه و تاکید تولیدکنندگان عسل طبیعی در دنیا است.

آزمایشگاه معيار دانش پارس

آزمایشگاه ترنج پارس هاني

آزمایشگاه هورتاش

آزمایشگاه شرکت تعاونی زنبورداران نجف آباد

آزمایشگاه ابن سینا

آزمایشگاه شرکت شهد آوران مصفا

آزمایشگاه آسا

آزمایشگاه ماد

آزمایشگاه تخصصی بايرپل فناور (ویرومد)

آزمایشگاه مبنا تشخیص