خرید حرفه ای

عسل زرشک سفیر

خرید هدفمند
عنوان مقاله:

بررسی اثر ژل رویال بر رشد فیبروسارکوما در موش سوری

اطلاعات مقاله:

چکیده ای از مقاله:

زمینه و هدف: فیبروسارکوم توموری است که از سلول های فیبروبلاست بدخیم و در یک زمینه کلاژن میباشد که روش های درمانی آن عوارض زیادی برای بیماران دارد. ژل رویال یکی از موادی است که در تقویت سیستم ایمنی موثر می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر ژل رویال بر فیبروسارکومای WEHI-164 در موش های سوری انجام گردید.

روش بررسی: این مطالعه تجربی روی 4 گروه 7 سری از موش های سوری نژاد بالب سی انجام شد. سلول توموری فیبروسارکوما WEHI-164 از انستیتو پاستور تهران تهیه و در زیر پوست ناحیه سینه موش ها تزریق گردید. سپس به هر کدام از گروه ها، به جز گروه کنترل، قبل از تزریق سلول های توموری و بعد از آن به طور روزانه ژل رویال با غلظت های 100، 200، و 300 میلی گرم بر کیلوگرم از طریق دهانی خورانده شد. اندازه تومور با استفاده از کولیس در روز های 5، 7، 9، 11، 13، 15 و 17 ثبت و با استفاده از آزمون های آماری من ویتنی و کروسکال والیس مقایسه گردیدند.

یافته ها: نتایج این بررسی نشان داد که میانگین اندازه تومور در روزهای 11، 13، 15 و 17 در گروه مورد کمتر از گروه کنترل بود (p<0/05) بدر هر دو گروه کنتر و مورد متاستازی مشاهده نشد.

نتیجه گیری: ضمن تاکید بر خواص ضد توموری ژل رویال به نظر می رسد که ژل رویال نقش مهمی در کنترل و پسرفت فیبروسارکوما دارد. با توجه به اثر تاخیری ژل رویال در کنترل فیبروسارکوم در این مطالعه پیشنهاد می شود در مطالعات مشابه حداقل 10 روز قبل از تزریق سلول سرطانی از ژل رویال استفاده شود.

8 پاسخ

 1. Quick question to ask you… Are you aware that by reading this message you just proved that contact form marketing works? That’s right, and we can get eyeballs on your offer too! Pricing starts at just $100 to blast YOUR ad message to 1 MILLION contact forms on websites just like yours worldwide. Contact me on Skype and let’s discuss what will work for your product/service. My Skype ID: live:.cid.aebc78a94c13344c this message was sent to your website contact form at: farvardinhoney.com

 2. How would you like hot leads from tomorrow,? We can run unlimited leads campaign for you just like this one you got from us today via your website contact form 🙂 plus more verticals. Come say hello if you need more clients from tomorrow. We Retained 84% of all our clients last 5 years . Phone us : +441159058917 Skype us : Affiliate2244 7 days week

 3. اثر ژل رویال بر بهبود زخم ناشی از برش استریل در موش بالب سی خیلی جالب بود

 4. خرید ژل رویال اصل رو به همه کسایی که مشکل جسمی ، روحی ، روانی دارن توصیه میکنم
  نحوه مصرف ژل رویال رو هم داخل همین سایت میتونین مشاهده و مطالعه کنید و لذتشو ببرین
  اینقدری مطالبتون خوبه که ساعت ها نشستم خوندم و نفهمیدم زمان چطور گذشت

 5. مطلب بسیار مفیدی ، عسل های طبیعی خوبی دارین ، خوشحال شدم که از شما خریدمو ثبت کردم

 6. Hi,
  Are you still in business?
  I found a few errors on your site.
  Would you like me to send over a screenshot of those errors?

  Regards
  Joe

 7. Dear,

  I came across farvardinhoney.com and wanted to share this great free AI tool.

  With this tool you write blogs and ads 10 times faster and with much higher conversion rates.
  You can use the tool for free via freeaiwriting.com

  The AI can write blogs, advertising copy, youtube videos and even entire books.
  We would love to hear your feedback.

  Kind regards,
  Joseph
  Freeaiwriting.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Shape