خرید حرفه ای

عسل زرشک سفیر

عسل اقاقیا-خرید عسل اقاقیا-قیمت عسل اقاقیا-خواص عسل اقاقیا-عسل فروردین

عسل اقاقیا فروردین

خرید هدفمند
عنوان مقاله:

تاثیر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین C در برابر اثرات تخریبی آنمی همولیتیک القا شده به وسیله فنیل هیدرازین بر پارامتر های بافت بیضه موش های سفید آزمایشگاهی بالغ

اطلاعات مقاله:

چکیده ای از مقاله:

زمینه و هدف: کاهش میزان گردش خون و اکسیژن رسانی می تواند موجب اختلال در عملکرد و ساختار بافتی بیضه و اسپرماتوژنز گردد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی توان محافظتی ویتامین C همراه با ژل رویال در برابر تغییرات ساختار بافتی بیضه ناشی از کم خونی همولیتیک تجربی در موش های بالغ انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تعداد 32 سر موش بالغ 20-25 گرمی به 4 گروه تقسیم شدند که شامل گروه کنترل، دریافت کننده سرم فیزیولوژی ( دوز 1/0 میلی لیتر به روش داخل صفاقی )؛ و ژل رویال (دوز 100 میلیگرم بر کیلوگرم از طریق دهانی) و گروه دریافت کننده ژل رویال همراه با ویتامین C (دوز 250 میلی گرم بر کیلوگرم به روش داخل صفاقی) و ژل رویال ( دوز 100 میلیگرم بر کیلوگرم از طریق دهانی) و گروه دریافت کننده ژل رویال همراه با ویتامین C بودند. متعاقب دوره درمانی 35 روزه، نمونه های بافتی برداشته شدند. پس از پاساژ بافتی، قالب گیری و تهیه مقاطع پارافینی، اسلاید ها به وسیله روش هماتوکسیلین – ائوزین رنگ آمیزی شدند. پارامتر های مختلف بافتی ماننده ضخامت کپسول بیضه، ارتفاع اپی تلیوم زایگر، قطر لوله های منی ساز، تعداد لوله های منی ساز در یک میلی متر مربع، میانگین تعداد اسپرماتوسیت اولیه، سلول های لیدیگ، سلول های سرتولی فعال و ماست سل ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها: مشاهدات، نشان دهنده کاهش قابل ملاحظه پارامتر های ارزیابی شده در گروه دریافت کننده PHZ بود که تجویز توأم ژل رویال و ویتامین C به عنوان آنتی اکسیدانت از این کاهش جلوگیری کرد.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد تجویز توأم ویتامین C و ژل رویال، قادر به خنثی کردن عوارض مخرب ناشی از آنمی همولیتیک در دستگاه تناسلی موش های سفید آزمایشگاهی میباشد.

8 پاسخ

 1. سپاس بابت مطلب خوبتون – خرید عسل طبیعی از زنبورستان فروردین بهترین انتخابی بود که داشتم بین بقیه فروشگاه های عسل طبیعی

 2. از ژل رویال بعیده این همه خاصیت داشته باشه !!!!
  مگه میشه ی ذره ماده که اونم طبیعیه ، این همه خواص ؟!!

 3. Dear farvardinhoney.com Administrator.

  My name’s Eric and for just a second, imagine this…

  – Someone does a search and winds up at farvardinhoney.com.

  – They hang out for a minute to check it out. “I’m interested… but… maybe…”

  – And then they hit the back button and check out the other search results instead.

  – Bottom line – you got an eyeball, but nothing else to show for it.

 4. Get ready to take farvardinhoney.com, your writing and creative abilities to the next level!
  We’re trilled to offer you 10.000 free words on our advanced Chatgt3 writing tool.
  With our tool you will create content 10 times faster and with proven formats it’s like having a expert on every aspect of writing.
  From longform content to conversion driven ad copies. Our clients see an average of 200% increase in their revenue.
  And the best part? We’ve added AI art fo free to our tool.
  So why wait? Explore our tool for free at and start exploring the endless possibilities
  for growing your business

  Sincerly,
  Barbera Keller

Shape