خرید حرفه ای

عسل زرشک سفیر

خرید هدفمند
عنوان مقاله:

Determination of trans-10-hydroxy-2-decenoic acid content in pure royal jelly and royal jelly products by column liquid chromatography

اطلاعات مقاله:

چکیده ای از مقاله:

In this research, several royal jellies and commercial products containing royal jelly were analysed for their trans-10-hydroxy-2-decenoic acid (10-HDA) content by using a column liquid chromatography technique. Ten samples claimed to be pure royal jelly, containing 10-HDA between 0.75 and 2.54%. Seven samples claimed to contain royal jelly as an ingredient which ranged from non-detectable to 0.054%. The technique was found to be rapid with high recovery.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Shape